Wushu Klub Rijeka

Wushu Klub Rijeka bavi se kineskom vještinom Taijiquan (Tai Chi). Tai Chi se stoljećima koristi za povećanje mentalne i tjelesne energije te održavanje vitalnosti i zdravlja...

Što je Tai Chi?

Jedna od mogućih definicija Tai Chia kaže; Ta Chi je kineska tjelovježba koja usporenim i blagim pokretima koji izviru iz kineskih borilačkih vještina, popraćenim mentalnom kontrolom dovodi do postupnog povečanja snage tijela i uma.
Porast snage uspostaviti će pravilan odnos svih potencijala pa će vježbač tijekom vremena osječati harmoničnu vezu tijela i uma. Rezultat toga je kvalitetniji i duži život.

Mobirise
Korisnost vježbanja

Tai Chi Chuan vježbamo kroz blag i usporen pokret koji harmonizira psihička i tjelesna stanja vježbača.
Razlog vježbanja nalazimo u težnji da živimo uspješnim i sretnim životom bez napetosti i stresa. Zato smatramo da je Tai Chi upravo za ljude koji žive užurbanim tempom.
Korak dalje vodi nas ka vježbanju Tai Chi Chuana kao borilačke vještine. Svoje borilačke karakteristike Tai Chi Chuan krije u svakom pokretu. 

Mobirise
Tai Chi i Wushu

Naša vrijednost leži u njegovanju Tai Chi drevne vještine koja pomaže očuvanju zdravlja i postizanju dugovječnosti.

U želji da usporimo svoj biološki sat vježbamo Tai Chi. Time pobuđujemo prirodne principe življenja.

U novije vrijeme dio naših članova vježba Tai Chi kao sportsku disciplinu Wushu sporta. Ovaj vid vježbanja Tai Chia odgovara mlađim ljudima. 

Grupe u Wushu Klubu Rijeka

Raspored i vrijeme treninga
Početna grupa

Raspored: utorak i četvrtak.
Vrijeme: 18:00 do 19:00 sati. Pročitaj više..

Jutarnja grupa

Raspored: srijeda i petak. 
Vrijeme: 8:00 do 9:00 sati.  Pročitaj više..

Večernja grupa

Raspored: utorak i četvrtak
Vrijeme: 19:00 do 20:00 sati. Pročitaj više..

Napredna grupa

Raspored: svaki radni dan
Vrijeme: svi raspoloživi termini. Pročitaj više..

Literatura

Kliknite na sliku i čitajte o Tai Chiu.

Dinamički Tai Chi Chuan

Dinamički Tai Chi Chuan je sinteza Yang škole Tai Chi Chuana i Shaolinskog wu shua. Pri tome se iz Yang škole obučavaju forme, kao i vježbe Tui so-guranje dlanova, dok se od Shaolinskih medota koriste vježbe za razvoj snage.

Mobirise

Tai Chi Chuan-Boks sjenke

Energija se u tijelu troši ali i stvara. Ako smo previše potrošili energije moramo je obnoviti. Hranom obnavljamo energiju za održavanje vegetativnih funkcija, dok vježbom Tai Chia obnavljamo životnu energiju koja nas održava u dobroj tjelesnoj i duhovnoj kondiciji.  

Mobirise

Čudesna energija-Chi kung

Princip vježbanja Chi Kunga je taj da se kroz duboko disanje i opuštenost tijela oslobađamo zgrčenosti i stresova i na taj način dopuštamo da energija nesmetano cirkulira organizmom što nas održava u dobrom tjelesnom stanju. 

Pratite nas!

Made with Mobirise - See here